Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

                      
                                  Παναγία η Καρδιώτισα
Αγιογραφία σέ καμβά γιά ζωγραφική

             
           
       
                             ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΑ
                        

          Παναγία η Καρδιώτισα ,πρόκειται γιά εικόνα της βρεφοκρατούσας,
      Παναγίας πού βαστάζει τό βρέφος τού Ιησού στήν αριστερή αγκαλιά της
      επάνω στήν καρδιά της.
      Ο πρώτος πού εζωγράφισε αυτή τήν εικόνα είναι ο Αγιος Λάζαρος ο μο-
      ναχός αγιογράφος καί ομολογιτής πού έζησε τον 9ο αιώνα, τόν καιρό
     τής Εικονομαχίας, στήν βασιλεία τού εικονοκλάστου αυτοκράτορα
     Θεόφιλου.....