Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Αφιέρωμα στό Μοναχισμό

Ψιφήδα και Πινέλο

Αφιέρωμα στό Μοναχισμό


Φοτωγραφία από την έκθεση

Από τής 24 έως τής 26 Σεπτεμβρίου τού 2010 ,διοργάνωσα μία έκθεση μέ τίτλο,Αφιέρωμα στό Μοναχισμό. Τήν έκθεση αυτή θά  τήν παρουσιάσω εδώ στό blog αλλά σιγά-σιγά όχι όλες τίς φωτογραφίες μαζί