Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

                                       Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Εικόνα σε ξύλο ,Αυτγοτέμπερα

                     
                      ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ

        Παραδόσεις, σιγίλια και.....ειδήσεις κάνουν λόγο για την ίδρυσή της
  το 1123 με κτήτορα τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνό τον Β' . Υπάρχει
   και μια σφραγίδα με χρονολογία 1128, την οποία όμως πολλοί μελετητ-
   ες δεν αναφέρουν, αν και έχει δημοσιευτεί.
   Η αρχική μονή σύμφωνα με την παράδοση- αφού γραπτές μαρτυρίες δεν
   υπάρχουν- κτίστηκε πάνω στα ερείπια αρχαίου ιερού της Αρτέμιδος.
      Ο σημερινός ναός χρονολογείται στα μέσα του 16ου αιώνα, εποχήτης
   επανίδρυσής της, ενώ τα κελιά τής πολυφωτογραφημένης νότιας πλευρ-
   ας που βλέπουν πρός τον γκρεμό και το κωδωνοστάσιο, ξανακτίσηκαν
   τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα από Ηπειρώτες μαστόρους,
   πιθανά και Πυρσογιαννίτες.
   Η αγιογράφηση του κυριώς ναού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με μια επικού
   ύφους επιγραφή το 1587, και είναι το πρωιμότερο τοιχογραφημένο σύνο-
   λο των Αγράφων. Δωρητής ήταν ο Ανδρέας Μπούνος της ομώνυμης οικ-
   ογένειας από τα Μεγάλα Βραγγιανά, άρχοντας της περιοχής που εικονί-
   ζεται στον δυτικό τοίχο, καθώς προσφέρει ομοίωμα του καθολικού με
   παρεκκλήσι στην Παναγία.....
     Από ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ